• NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS!
  Serdecznie witamy wszystkich Gości naszej wizytówki.

  Parafia
  pw. Św. Wawrzyńca M
  w Zagórzanach

  Strona własna parafii
  www.zagorzany.com.pl

  • Msze św. porządek zwykły

   7.00, 18.00 (zima 17.00)

  • Msze św. porządek świąteczny

   7.00, 9.30, 11.00, 15.00,
   kaplica 8.30

  • Odpust parafialny

   niedziela przed lub po 10 VIII,
   niedziela po 28 VIII

 • Image
 • Terytorium parafii:

  część miasta Gorlice z ulicami: Biecka (nry 14 do końca), Jesionowa, Kolejowa, Kombatantów, Skrzyńskich, Ks. St. Tokarza, Zakole

  Historia kościoła

  Obecny kościół został wybudowany w 1816 r. z fundacji hrabiny Teresy Wielopolskiej. Konsekrował 10 VII 1850 r. bp Franciszek Wierzchleyski. Kościół o tradycji barokowej. Z kamienia i cegły, otynkowany, jednonawowy. Wnętrze nakryte stropem płaskim. Na zewnątrz ściany rozczłonkowane pilastrami dźwigającymi wydatny gzyms koronujący. Fasada frontowa trójdzielna, zwieńczona dwustrefowym, trójkątnym szczytem, ujętym po bokach postumentami z kulami, ponad wejściem kamienny kartusz z herbem Starykoń. Ołtarz główny z II ćw. XVII w., dwa ołtarze boczne z XVIII/XIX w. Chrzcielnica klasycystyczna z I poł. XIX w. Ambona z przełomu XVIII i XIX w. Krucyfiks z XVII w. Pacyfikał z III ćw. XVIII w., lichtarz paschalny z XVIII w.

 • Duszpasterze

  • Ks. Zdzisław Oćwieja

   proboszcz
   data święceń 1983-05-22
   w parafii od 2016-08-28

  • Ks. Wacław Paterak

   pomoc duszpasterska
   data święceń 1994-05-28
   w parafii od 2017-09-01

 • Grupy religijne w parafii

  • Caritas
   Chór
   Dziewczęca Służba Maryjna
   Grupa Apostolska
   Lektorzy
   Ministranci
   Nadzwyczajni Szafarze Komunii Św.
   Parafialna Rada Duszpasterska
   Róże Żywego Różańca
   Szkolne Koło Caritas

 • Dane adresowe parafii

  38-333 Zagórzany, Zagórzany 263